Skip links

SMS REGLER

 • Alle SMS-tjenester udbydes af Skala FM, Bugattivej 8, 7100 Vejle.
 • Det koster almindelig sms takst at benytte 1912. Ved specielle konkurrencer, hvor prisen er højere end normalen, oplyses disse altid. Prisen pr. SMS fremgår ligeledes af alle SMS-kvitteringer, du får retur. Såfremt vi ikke forstår din besked, eller du overskrider den maksimale grænse for deltagelse, får du en gratis SMS retur med besked herom.
 • Foruden den oplyste pris, betales trafiktakst til din teleudbyder. Betalingen foregår via din mobiltelefonregning hos din teleudbyder.
 • Ved afsendelse giver du samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder jf. forbrugeraftaleloven.
 • Vores maksimale grænse for deltagelse er altid kr. 150,- hvorefter du ikke kan deltage mere i denne tjeneste eller konkurrence. Vi gør venligst opmærksom på, at ingen af vores tjenester koster kr. 150.- men det betyder, at du maksimalt kan deltage/afsende SMS’er op til et samlet beløb på kr. 150.- + trafiktakst for en tjeneste eller konkurrence.

KONKURRENCE REGLER

 • Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer og events arrangeret af JFM.
  Alle under 18 år vil blive sorteret fra.
 • Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage en gang. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.
 • Konkurrencer og events har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod JFM.
 • Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence eller event er JFM's ejendom
 • Personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagere:

  - Liste over distributionsvirksomheder

  - Sponsor af konkurrencepræmien

  Vi videregiver kun personoplysninger til tredje part, såfremt dette er nødvendigt for, at der skal fremsendes en præmie til vinderen. Personoplysninger vil som udgangspunkt kun blive anvendt af tredje parten i forbindelse med fremsendelse af præmien, og kan ikke bruges af tredje part til eget brug, medmindre du har godkendt andet ved tilmelding, som eksempelvis accept af tilsendelse af nyhedsbrev/tilbud fra tredje part.

 • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte, og som vinder er man den følgende måned afskåret fra at deltage i en JFM konkurrence, med mindre der er tale købsrelaterede konkurrencer. JFM forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence eller event i radioen, i avisen og/eller på internettet.
 • Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver JFM's ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier skal der medbringes gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Uden gyldig billedlegitimation udleveres præmier ikke.
 • Ansatte i JFM eller medlemmer af dennes familie må ikke deltage i konkurrencer og events. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer og events, hvor samarbejdspartneren er sponsor.
 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene JFM, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence eller event, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.
 • Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. JFM kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, e-mail, post etc.
 • JFM kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence eller en event alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. jv.dk, Facebook ect.
 • Konkurrence og eventdeltagere accepterer, at JFM må eksponere navn og bopæl (kun by) på JFM's platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.
 • Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.
 • Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos JFM er man indforstået med konkurrencereglerne.
 • JFM forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer og events uden forudgående varsel. JFM's afgørelse i forbindelse med konkurrencer og events er endelig.
This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search